Latest news and information on arts, music, culture, dance,etc....plus stories & adventures of pinoy artists...

Labels

October 11, 2016

Frank G. Rivera - Ang Makata sa Cellphone


TEXTULA NG PASASALAMAT ni FRANK G. RIVERA
Ang MAKATA SA CELLPHONE
Oktubre 11, 2013

Kanya-kanyang papel na ginagampanan/
Mundong entablado’y ating kinulayan/
Kahit kadalasa’y di naiilawan/
Ang pagganap natin, sana’y di nasayang.//Ang mga palabas kung naisaloob/
Ating sandata na sa pakikihamok/
Sa gadaigdig na problemang sumubok/
Sa tineatrong buhay sa ati’y humubog.//

Laksang suliranin ating kinaharap/
Di tayo yumaman, hindi rin sumikat/
Sa matinding laot ng mga hinagap/
Naitawid pa rin ang mga pangarap.//

Ang isinilang ko’y dula, awit, tula/
Naglayag at sana’y naghatid ng tuwa/
Kahit pa minsan ay inaalipusta/
Mas madalas naming yakapin ng madla.//

Maraming papuri at parangal/
Tropeyo’t medalyang may kinang na kambal/
Kapirasong papel, may kambal na aral/
Kusang iginawad, may kasamang dasal.//

Napakarami ring bayan ang narating/
Buong Pilipinas, inikot, inangkin/
Sa ibayong bansa, lalo pinaigting/
Tatak-Pilipinong kilala sa galing.//

At nangyari lamang ang lahat ng ito/
Pagkahalukay sa buong pagkatao/
Sa pinakapusod naro’n ang totoo/
Mangingibabaw ang pagka-Pilipino.//

Mga sinimula’y nagwawakas lahat/
Ngunit mahalaga’y napagtanto agad/
Maraming tumulong para makaangat/
Sa inyo, handog ko – ang PASASALAMAT.///

(Textula ni Frank G. Rivera, Room 402C, Manila Doctors Hospital)

No comments:

Post a Comment

Interesting Blogs