Latest news and information on arts, music, culture, dance,etc....plus stories & adventures of pinoy artists...

Labels

August 17, 2015

Tula sa Cellphone ni Frank G. Rivera - August 16, 2015

 
Napakainit nga raw ng panahon para magsimba/ Ano sa palagay mo kung sa impyerno ka pupunta?/ Sa simbahan, pwedeng magdasal na magbago ang mundo/ Kung hindi tayo kikilos, mundo mismo ang impyerno.// Labanan na ang 'Climate Change' kumilos tayo't magdasal/ Kalikasa'y alagaan, iwasan ang mga bawal/ Saan man pumunta, 'Global Warning' ay mararamdaman/ Ngunit di kailanman magiging impyerno ang simbahan./// A BLESSED SUNDAY TO YOU! (FGRtexts)August 16'2015

Mga Tula sa Cellphone ni Frank G. Rivera

No comments:

Post a Comment

Interesting Blogs