Latest news and information on arts, music, culture, dance,etc....plus stories & adventures of pinoy artists...

Labels

September 10, 2012

HASAAN 2012: Pambansang Komperensiya sa Wika't Kulturang Filipino


Inaanyayahan ang lahat sa HASAAN 3: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan, at Teknolohiya Oktubre 23-25, 2012 AMV Multi-purpose Hall, Kolehiyo ng Akawntensi, Unibersidad ng Santo Tomas Maynila

RASYUNAL

 
Ang Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino, na itinataguyod ng UST Departamento ng Filipino at nasa ikatlong taon na nito, ay taon-taong nagtataas ng kadalubhasaan ng mga guro sa Filipino sa pamamagitan ng mga ekspertong talakay at intensibong worksyap na hindi lamang nakatuon sa pagtuturo, kundi sa iba pang kaugnay na larang, gaya ng pananaliksik, pagsulat, pagdebelop ng kurikulum, paghahanda ng mga kagamitang panturo, at iba pa. Sa taong ito, bibigyan ng tuon, hindi lamang ang wika at panitikang Filipino, kundi maging ang kultura, midya, at teknolohiya bilang mayamang hanguan at mabisang paraan ng lubusang pagkatuto, lalo na sa kasalukuyang panahon na ang sistema ng edukasyon sa bansa ay dumadaan sa mabilisan at malakihang pagbabago.

LAYUNIN:
1.Mapataas ang kaalaman at kasanayan ng mga delegado sa wika, panitikan, kultura, midya, at teknolohiya at mapanatili ang  matibay na ugnayang interdisiplinari ng mga ito para sa mas mayamang proseso ng pagtuturo at pagkatuto; at
2.Makalikha ng matibay na network ng mga guro, manunulat, mananaliksik, manggagawang pangkultura, at iba pang iskolar na magsusulong ng kapakanan ng wika at panitikang Filipino

MGA KALAHOK:
Mga guro sa Filipino sa elementarya, hayskul at kolehiyo mula sa iba’t ibang panig ng bansa kasama ang sumusunod: mga mag-aaral sa antas di-gradwado at gradwado na nagpapakadalubhasa sa wika o panitikang Filipino o anumang kaugnay na larangan; mga tagasalin at mananaliksik sa Filipino; mga tagapamahala at kawani sa mga ahensyang nauugnay sa Filipino.

SEKRETARYAT:
Upang kumpirmahin ang inyong pagdalo, mangyaring punan ang pormularyong ito:
at ipadala sa UST Departamento ng Filipino 1/F, Main Building, Unibersidad ng Santo Tomas, España, Maynila o ipadala sa e-mail na: alvinringgoreyes@gmail.com

Para sa CHED at DepEd Memo:
BAYAD SA REHISTRASYON:
Regular (Walk-in) –   PhP3, 500.00
Early bird – PhP 3,000.00 hanggang Setyembre 30, 2012

Para sa karagdagang mga detalye, maaaring makipag-ugnayan kina G. Alvin Ringgo C. Reyes (09178621216), Asst. Prop. Elenita C. Mendoza (09194254036), G. Ronald Malastas (7499779) o lumiham sa alvinringgoreyes@gmail.com.
Para naman sa reserbasyon ng inyong matutuluyan.
Makipag-ugnayan kay Gng. Rosa Lumbrera (09189309602)

No comments:

Post a Comment

Interesting Blogs